Overrækkelse af DanmarksDeklarationen
- til regeringen og Folketinget repræsenteret af hhv. milj›- og energiminister Svend Auken
og formand for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Jørn Jespersen


Tirsdag den 23. januar kl. 13.00 i Fællessalen på Christiansborg
Arrangør: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net


Forhåndstilmelding nødvendig: Af hensyn til arrangementets afvikling på Christiansborg er det nødvendigt at forhåndstilmelde sig,
hvilket kan ske på tlf. 62 24 43 24 eller e-mail: eco-net@eco-net.dk senest mandag d. 22. januar kl. 13.00


Kl 13.00 - 13.05
Velkomst ved Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder i Øko-net

Kl 13.05 - 13.15
Jørn Ulrick Moos, chefkonsulent i Teknologisk Institut / styregruppen for DanmarksDeklarationen:
Deklarationens indhold, tilslutningen fra organisationer mv. og forventningerne til processen omkring udarbejdelsen af den nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Herefter overrækkelse af deklarationen til Miljø- og Energiminister Svend Auken ved børn fra
Busses skole i Gentofte.

Kl. 13.15 - 13.25
Svend Auken (S), Miljø- og Energiminister
Tilrettelæggelsen af den officielle proces med den nationale strategi fore bæredygtig udvikling,
herunder hvordan folkelige initiativer som DanmarksDeklarationen og organisationerne bag kan inddrages i processen.

Kl. 13.25 - 13.35
Jørn Jespersen (SF), formand for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg, modtager DanmarksDeklarationen på vegne af Folketinget.

KL 13.35 - 13.50
To organisationer, der har tilsluttet sig DanmarksDeklarationen. Om organisationernes motivation
for at tilslutte sig deklarationen og hvad den nationale strategi for bæredygtig udvikling især bør
fokusere på ifølge organisationerne.

Forbrugerrådet ved formand Kirsten Nielsen

Det Danske Spejderkorps ved generalsekretær Vibeke Skat-Rørdam

Kl 13.50 - 14.00
Anne Marie Helger
En miljø-hedetur

Kl. 14.00 -
Øko-net byder på øl, vin og en bid brød