Overrækkelsen af DanmarksDeklarationen

- til regeringen og Folketinget repræsenteret af hhv. milj- og energiminister Svend Auken
og formand for Folketingets miljø- og planlgningsudvalg Jørn Jespersen

Tirsdag den 23. januar kl. 13.00 i Fællessalen på Christiansborg
Arrangør: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net

Kl 13.00 - 13.05
Velkomst ved Lars Myrthu-Nielsen, sekretariatsleder i Øko-net

Kl 13.05 - 13.15
Jørn Ulrick Moos, chefkonsulent i Teknologisk Institut / styregruppen for DanmarksDeklarationen:
Deklarationens indhold, tilslutningen fra organisationer mv. og forventningerne til processen
omkring udarbejdelsen af den nationale strategi for bæredygtig udvikling.

Overrækkelse af deklarationen til Miljø- og Energiminister Svend Auken ved børn fra
Busses skole i Gentofte.

Kl. 13.15 - 13.25
Svend Auken (S), Miljø- og Energiminister
Tilrettelæggelsen af den officielle proces med den nationale strategi for bæredygtig udvikling,
herunder hvordan folkelige initiativer som DanmarksDeklarationen og organisationerne bag kan inddrages i processen.

Kl. 13.25 - 13.35
Jørn Jespersen (SF), formand for Folketingets miljø- og planlægningsudvalg,
modtager DanmarksDeklarationen på vegne af Folketinget.

KL 13.35 - 13.50
To organisationer, der har tilsluttet sig DanmarksDeklarationen. Om organisationernes motivation
for at tilslutte sig deklarationen og hvad den nationale strategi for bæredygtig udvikling især bør
fokusere på ifølge organisationerne.

Forbrugerrdet ved formand Kirsten Nielsen
Det Danske Spejderkorps ved generalsekretær Vibeke Skat-Rørdam

Kl 13.50 - 14.00
Anne Marie Helger
En miljø-hedetur

Kl. 14.00 -
Reception
Øko-net byder på lidt vin og en bid brød